Valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus, on kuntoutusmuoto kaikille ADHD:n, ADD:n, Autismin kirjon/Aspergerin, Touretten, oppimisvaikeuksien tai aivovamman kanssa eläville.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta puhuttaessa käytetään myös sanoja adhd-coachaus tai koutsaus sekä autismikuntoutus.

Nepsy-valmennus on yksilöllisesti räätälöityä tukea, jolla autetaan neurologisia oireita omaavaa henkilöä elämään hyvää elämää erityishaasteiden kanssa erityistarpeet huomioiden. Valmentaja auttaa asiakasta voimaantumaan ja ottamaan elämän omiin käsiinsä sekä osallistumaan omia asioita koskevaan päätöksentekoon.

Neuropsykiatrisella valmennuksella tuetaan vahvuuksia ja harjoitellaan uusia taitoja, kuten arjen- ja elämänhallinnan taitoja, suunnittelu- ja organisointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, opiskelustrategioita, stressin säätelytaitoja, impulssikontrollin taitoja, keskittymistaitoja, vireystilan säätelytaitoja, motivoitumistaitoja, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja.

Nepsy-valmennus pitää sisällään mm. tukikeskusteluita, harjoituksia, kotitehtäviä, toiminnallisia ja luovia menetelmiä, tavoitteiden luomista ja seurantaa, sekä muita yksilöllisesti valittuja menetelmiä.

Valmennus voidaan toteuttaa Nepparin toimitiloissa, julkisissa paikoissa kuten kahviloissa, sekä valmennettavan kotona, koulussa, työpaikalla tai harrastuspaikoissa. Valmentaja voi jalkautua myös asiointiavuksi esimerkiksi virastoihin tai kauppoihin sekä tueksi vaikka lääkärin vastaanotolle. Nepparin neuropsykiatrista valmennusta voi saada myös etänä.

Nepsy-valmennus on hyvin kokonaisvaltainen tukimuoto, joka kattaa koko elämän kirjon. Valmennuksessa huomioidaan aina henkilön muutkin tukiverkostot, kuten perhe, sosiaalityö, asumisen ja työllistymisen tuki, lääkäri, yms.

Valmennus täydentää hyvin muita tukipalveluita kuten asumisen tukea, ammatillista kuntoutusta tai vaikkapa terapioita.

Valmennusta voi saada myös lyhytvalmennuksena akuuttiin ja kriisiytyneeseen tilanteeseen!

Valmennusprosessista, tapaamisten pituudesta ja paikasta sekä tavoitteista sovitaan asiakaskohtaisesti kirjallisella sopimuksella.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä sähköpostilla, niin arvioidaan tilanteesi ennen varsinaista valmennusta.