Ammattilaisten valmennus

Ammattilaisten valmennuksella työntekijä saa valmentavaa ja konsultoivaa tukea omaan työhönsä, hyvinvointiinsa, itsensä kehittämiseen sekä asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Ammattilaisille tarkoitettua valmennusta voi hyödyntää paitsi vertais-mentorointina asiakaskeisseihin, myös itseä henkilökohtaisesti kehittävänä valmennuksena. Valmentaja toimii luottamuksellisena keskustelukumppanina, ratkaisukeskeisten kysymysten esittäjänä, reflektoijana sekä rinnalla kulkijana valmennettavan kehittymisprosessin ajan.

Valmennuksessa ammattilainen voi vahvistaa omaa potentiaaliaan ja vahvuuksiaan sekä saada ratkaisukeskeistä näkökulmaa ja keinoja haastavaan työhönsä. Valmentaja tarjoaa uusia näkökulmia, omaa asiantuntijuuttaan ja kannustusta ammattilaisen tueksi.

Valmentaja jakaa tässä työmuodossa myös omaa osaamistaan ja kokemuksiaan sekä antaa ammattilaiselle henkilökohtaisen kokemuksen valmentavasta ja voimavarakeskeisestä työotteesta. Valmennuksessa myös selkeytetään ja jäsennetään ammattilaisen työtä sekä siihen liittyviä asioita, esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Valmennusta on mahdollista saada myös etänä.

Ammattilaisten valmennuksen kertakäynnin hinta on 60e/h (+mahdolliset matkakulut).

Jos haluat kuulla lisää tai varata ajan valmennukseen, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Neppari on tällä hetkellä tauolla uuden ihanan perheenjäsenen maailmaan tulon vuoksi. Työkuvioihin palataan joustavasti heti kun voimia ja aikaa riittää. Kiitoksia ymmärryksestä ja mukavaa kesää! ☺️