Tukea nepsyperheille

Nepparin valmentaja tukee myös vanhempia ja kokonaisia perheitä neurokirjon lasten ja nuorten asioissa. Jos kaipaat vanhempana tukea jaksamiseen, keinoja neurokirjon lapsen/nuoren kanssa toimiseen tai vahvistusta vanhemmuuteesi, on Vanhempien valmennus sinua varten. Jos kaipaatte koko perhe tukea esim. uuteen tilanteeseen lapsen saatua nepsy-diagnoosi tai perheessä myöhemmin ilmenneiden nepsy-haasteiden kanssa, on Perhevalmennus teitä varten. Lue tarkemmin molemmista palvelumuodoista alla:

Vanhempien valmennus

Neppari tarjoaa valmennusta vanhemmille, joilla itsellä tai joiden lapsella on todettu neuropsykiatrisia oireita.

Vanhempien valmennuksessa voidaan käydä läpi diagnoosin saannin ensitietoa, käsitellä mahdollisesti syntynyttä kriisiä ja miettiä yhdessä keinoja vastata omiin tai lapsen erityistarpeisiin.

Vanhempien valmennus sopii erittäin hyvin myös perheeseen, jossa itse nepsy-lapsi, nuori tai nuori aikuinen ei ole itse motivoitunut valmennukseen. Vanhemmat voivat viedä valmennuksen avulla toimivia tukikeinoja itse suoraan kotiin ja lapsensa elämään.

Valmennuksen avulla vanhemmille voidaan etsiä keinoja arjen hallintaan ja jaksamiseen sekä erilaisia tukitoimia erityiseen tilanteeseen. Valmentaja jakaa yksilöllisesti tietoa ja oppaita, kartoittaa tuen tarpeita ja auttaa hakemaan sopivia etuuksia ja palveluita.

Valmennusta on mahdollista saada myös etänä.

Jos haluat kuulla lisää, tai varata ajan vanhempien valmennukseen, niin ota yhteyttä sähköpostilla.

Perhevalmennus

Perhevalmennuksessa koko perhe on mukana prosessissa jollain tapaa, ensimmäisellä tapaamisella mukana on kuitenkin vain vanhemmat ja yhdessä sovitaan milloin, miten ja millä kokoonpanoilla tavataan (esim. jokaista lasta vuorollaan yksin tai vanhemmat/vanhempien kanssa, jotkut lapset yhdessä, koko perhe yhdessä…). Suositus on 6x90min tapaamista, mutta pituutta voidaan muokata perheen tarpeiden mukaan. Perhevalmennuksessa hyödynnetään sekä neuropsykiatrista valmennusta että ratkaisukeskeistä- ja perheterapiaa. Nepparin perhevalmennus perustuu pitkään kokemukseen sekä Dialogiseen perheohjaukseen DFG, joka on kehitetty tutkitun tiedon pohjalta.

Dialoginen perheohjaus auttaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheitä kokonaisvaltaisesti.DFG perheohjaus tuo neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheille tukea vanhemmuuteen, sisaruuteen ja parisuhteeseen sekä auttaa vanhempia selviytymään arjessa aiempaa paremmin neuropsykiatrisesti oireilevan lapsensa kanssa.

DFG perustuu tutkittuun tietoon siitä mitä neurokirjon perheissä tarvitaan:

  1. Vanhemmat tarvitsevat heidän perheelleen räätälöityä tietoa juuri heidän lapsensa neuropsykiatrisista oireista.

  2. Vanhemmat tarvitsevat arkeensa ohjausta siitä miten toimia ja tukea lasta ja perheen kaikkia lapsia oikealla tavalla, jotta arki sujuisi paremmin.

  3. Perheet tarvitsevat tukea ja kuuntelua kokonaisuutena, eli dialogia ammattilaisten ja kaikkien perheenjäsenten välille. Joku joka kuuntelee ensin perheen historiaa, haasteita ja kysymyksiä ja sen jälkeen yhdessä perheen kanssa lähtee miettimään ratkaisuja ja hyväksi havaittuja menetelmiä arkeen.

Dialoginen perheohjaus toimii koko perhettä vahvistavana terapeuttisena perheinterventiona ja näin lisää perheiden myönteistä kokemusta saadusta sosiaalisesta tuesta. Dialoginen perheohjaus lisää kaikkien perheenjäsenten mahdollisuutta keskustella huolista kuulluksi tulemisen lisäksi. Vanhemmat ovat oleet hyvin tyytyväisiä ja ovat kokeneet DFG-intervention voimaannuttavana ja tarpeellisena.

DFG yhdistää tiedollisen psykoedukaation neurokirjosta, konkreettiset vinkit ja ideat arjen toimivuuden ja sujuvuuden parantamiseksi sekä emotionaalisen tuen kuulluksi tulemisen kautta kokonaisena perheenä ja jokainen yksilönä.

Lisätietoa interventiosta ja sen kehittäjästä:

Jos haluat kuulla lisää tai varata aikaa, niin ota yhteyttä sähköpostilla.

Katso asiakaspalautteita etusivun alaosasta.