Ratkaisukeskeinen terapia

Ilman lähetettä tai diagnooseja terapiaan!

Ratkaisukeskeinen terapia voi olla lyhytterapiaa tai pidempiaikainen terapia, johon on mahdollista päästä heti, jonottamatta. Näin ongelmiin voidaan tarttua välittömästi niiden ilmettyä eivätkä ne pääse kasvamaan liian suuriksi.

Suoritan juuri ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opintoja ja voin ottaa vastaan harjoitteluasiakkaita. Jos olet kiinnostunut ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta ota yhteyttä sähköpostilla. Koska olen tehnyt ratkaisukeskeistä valmennusta jo 10-vuotta ja minulla on vankka ratkaisukeskeinen osaaminen, on terapia(harjoittelu) minulla maksullista. Hinta on kuitenkin matala opintojen loppuun 2/24 saakka. Kysy lisää tietoja sähköpostilla.

Ratkaisukeskeisyys merkitsee keskittymistä unelmiin, tavoitteisiin, voimavaroihin, edistykseen ja ratkaisuideoihin. Meidän ei kuitenkaan tarvitse välttää ongelmista keskustelemista, sillä ongelmat nähdään viittoina, jotka osoittavat kohti tavoitteita ja auttavat meitä pohtimaan sitä, mitä haluaa muuttaa tai saavuttaa. Jokainen ongelma pitää siis sisällään muutostoiveen, jota työstämme.

Tässä terapimuodossa rakennetaan yhdessä ratkaisuja elämän haasteisiin niin, että jokainen voi alkaa kulkea kohti unelmiaan ja toiveitaan ja vahvistaa omannäköistä hyvää elämää. Yhdessä tutkitaan tilanteita joissa ongelmaa ei ole tai se on lievempi. Ongelmat muotoillaan tavoitteiksi ja etsitään keinoja päästä alkuun ja edistyä muutoksessa.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa jokainen nähdään oman elämänsä asiantuntijana ja siksi terapiassa pyritään yhdessä löytämään ne voimavarat ja keinot sekä vahvuudet, jotka elämässä ovat auttaneet aiemmin ja toimivat nyt.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä sekä toivotun muutoksen käynnistämisessä. Menneisyyttä ja historiaa hyödynnetään kokemusvarastona kaikesta siitä mikä on toiminut aiemmin ja mitä vahvuuksia ja merkityksiä ne tuovat itsestä esiin.

Tämä matalan kynnyksen terapiamuoto soveltuu hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja ongelmiin, koska se on käytännöllistä. Terapiassa hyödynnetään jokaisen inhimilliset resurssit kuten mm. järki, logiikka, älykkyys, arkipsykologia, nokkeluus, kokeilevuus, huumori, elämänviisaus ja ihmistuntemus. Hyvin pienellä energiamäärällä ja ajankäytöllä saadaan jo tuloksia aikaiseksi.

Ratkaisukeskeinen terapia on myös hyvin turvallinen tapa työskennellä, koska tällä ei voida saada kenenkään ajatuksia solmuun. Ratkaisukeskeisyydessä ongelma on ongelma, ei ihminen. Luovuutta, leikkisyyttä ja huumoria hyödynnetään jokaisen mukaan yksilöllisesti.

Terapiatapaamisia voidaan sopia yksi kerrallaan ja terapian voi lopettaa heti kun sitä ei enää tarvitse. Terapiasta ei tehdä kirjauksia Kanta-arkistoon.

Jos olet kiinnostunut ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta ota yhteyttä sähköpostilla.

Katso asiakaspalautteita etusivun alaosasta.