Konsultointi

Konsultoinnissa saat nepsy-asiantuntijan tietotaidon käyttöösi sekä valmentavaa ja osaavaa tukea/neuvontaa omaan työhön ja asiakkaiden kanssa toimimiseen sekä omaan työhyvinvointiin ja oman ammatillisuuden kehittämiseen.

Konsultointia voi hyödyntää lyhyenä tukena asiakaskeisseihin sekä pidemmästi ammatillisuuttaan kehittävänä prosessina. Valmentaja toimii ratkaisukeskeisenä nepsy-asiantuntijana, luottamuksellisena keskustelukumppanina, ratkaisukeskeisten kysymysten esittäjänä ja reflektoijana.

Konsultoinnin kautta haluan edistää neuropsykiatristen henkilöiden hyvinvointia auttamalla heidän ympärillä toimivia ihmisiä kohtaamaan ja tukemaan heitä yksilöllisesti neuropsykiatrisen ymmärryksen ja ratkaisukeskeisyyden kautta. Konsuntoinnin avulla vahvistan jokaisen ammattilaisen omaa potentiaalia ja vahvuuksia sekä annan ratkaisukeskeistä näkökulmaa ja keinoja haastaviin asiakaskeisseihin ja tilanteesiin. Konsultoinnissa myös selkeytetään ja jäsennetään ammattilaisen työtä sekä siihen liittyviä asioita.

“Valmentajana tarjoan aina uusia näkökulmia, omaa asiantuntijuuttani sekä kannustusta tueksesi. Jaan osaamistani myös kokemusten muodossa ja annan henkilökohtaisen kokemuksen valmentavasta ja voimavarakeskeisestä työotteesta.”

Konsultointia on mahdollista saada myös etänä.

Jos haluat kuulla lisää tai varata ajan, ota yhteyttä sähköpostilla.

Katso asiakaspalautteita etusivun alaosasta.