Pieni AD(H)D-infopaketti

AD(H)D on aivojen tila, joka vaikuttaa henkilön aktiivisuuteen ja tarkkaavuuteen muuttaen keskittymisen tiloja, tarkkaavuuden suuntaamista sekä oman toiminnan ohjausta. AD(H)D aiheuttaa joillain myös yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. AD(H)D vaikuttaa laajasti henkilön toimintakykyyn ja toiminnan tavoitteellisuuteen, sillä nykyelämä vaatii usein asioita, jotka voivat olla AD(H)D-piirteiselle haastavia.

Olen koonnut tälle sivulle pienen infopaketin, jonka avulla sinun on helpompi selvittää, voisiko sinulla olla viitteitä AD(H)D:sta, ja miten voit tutkia asiaa sekä saada haasteisiisi apua.


Tietoa AD(H)D:sta

AD(H)D-piirteet voivat ilmetä hyvin monella tavalla ja jokainen AD(H)D-piirteitä omaava henkilö eroaa toisistaan aivan kuten jokainen meistä.

AD(H)D:n arvellaan olevan ihmiskunnalle niin hyödyllinen aivorakenne, että se on siksi kulkeutunut evoluutiossa geeneissämme vahvasti. AD(H)D on siis ennen kaikkea vahvuus oikeassa ympäristössä ja oikein kohdattuna. Nyky-yhteiskuntamme on vain muodostunut erittäin vaativaksi aivoillemme, joten herkimmät yksilöt reagoivat ensimmäisinä ja vahvimmin. Neurokirjon ihmiset ovat erittäin herkkiä havaitsemaan ja aistimaan asioita, joten neurokirjolla olevat kärsivät myös usein eniten nykyisestä aivoergonomiaa haastavasta elämäntyylistämme.

AD(H)D ei siis aiheuta ainoastaan ongelmia, vaan aivojen toiminnan erilaisuus saa aikaan myös vahvuuksia, joillaisia ilman AD(H)D:ta ei välttämättä olisi. Esimerkiksi monet yrittäjät ja kilpaurheilijat ovat hyötyneet ADHD-piirteiden tuomista vahvuuksista.

Tässä joitain viitteitä, jotka voivat kertoa siitä, että henkilöllä voisi olla AD(H)D:

Lisää oirekuvia löydät täältä ja täältä sekä täältä. Jos haluat lukea AD(H)D:sta ilman ylivilkkautta, katso täältä


Voiko sinullakin olla AD(H)D?

On tärkeää ymmärtää, että AD(H)D:ta on huomattu olevan montaa eri “lajia”. Tämä johtuu siitä, että ADHD ei ole varsinainen sairaus, joka olisi selkeästi rajattavissa, vaan se on yksilöllinen aivorakenne sekä taipumus toimia tietyin tavoin. Yksilöllisyyteen vaikuttaa aivorakenteiden lisäksi mm. henkilön elinympäristöt, ihmissuhteet, persoonallisuus, kognitiiviset kyvyt, ikä ja elintavat.

Yksilöllisistä eroavaisuuksista johtuen jokainen kokee ja törmää aivojen aiheuttamiin haasteisiin eri tavoin. Oleellista siis ei ole se, onko itsellä kaikki piirteet tai vastaavatko kuvaukset täysin itseä, vaan se:

  1. kuinka nämä piirteet hankaloittavat elämää ja jaksamista sekä
  2. johtuvatko ne aidosti aivojen kehityksellisestä neurologiasta vai joistain muutettavissa ja parannettavissa olevista asioista (traumat, päihteidenkäyttö, mielenterveyshaasteet jne.).

Neurologia on aivojemme synnynnäinen tapa toimia ja reagoida, joten AD(H)D-piirteiden oletetaan näkyneen jollain tavalla jo lapsena. Kaikilla ei kuitenkaan ole selkeitä oireta kuten ylivilkkautta.


Jos epäilet että sinulla voisi olla AD(H)D:


Tutkimuksia ja tukitoimia?

Voit hakeutua tutkimuksiin oman terveyskeskuksen, työterveyden, oppilashuollon tai ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kautta, jossa arvioidaan tutkimuksen ja hoidon tarve.

Aikuisilla diagnoosin tekee ensisijaisesti psykiatrian erikoislääkäri tai opiskelu- ja terveydenhuollon lääkäri, joka tarvittaessa konsultoi adhd:hen perehtynyttä lääkäriä. Myös jotkut neurologian erikoislääkärit ovat perehtyneet adhd-diagnostiikkaan. Myös yksityisellä puolella tehdään adhd-diagnostiikkaa, mutta siellä hyvää diagnostista käytäntöä noudatetaan aika kirjavasti.

Hyvä diagnostinen käytäntö vaatii useita tapaamisia sekä tarpeeksi tutkimuksille varattua aikaa. Tutkimuksiin on syytä kuuluu seuraavat osiot:

Tutkimuksia varten sinun on hyvä:

Erilaisia tukitoimia voi saada myös vaikka oma oireisto ei yltäisikään diagnoosiin saakka. Erilaisia tukitoimia voi olla psykoedukaatio eli tiedonjako ADHD:sta, vanhempainohjaus, päiväkodin tai koulun erityistuki, käyttäytymishoito, psykoterapia ja erityisesti kognitiivinen käyttäytymisterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus, sopeutumisvalmennuskurssit sekä neuropsykiatrinen valmennus.

Myös vertaistuki on tärkeää. Monet paikalliset toimijat auttavat myös haasteiden kanssa selviämisessä ilman diagnooseja.


Milloin on hyvä hakea apua tilanteeseesi?

Koska kaikilla ihmisillä AD(H)D-piirteet eivät aiheuta vakavia vaikeuksia elämään, on jokaisen punnittava itse sitä, tarvitseeko apua ja tukea pärjätäkseen mahdollisten AD(H)D-piirteidensä kanssa.

Ammattiapu ei ole aina tarpeen, vaan hyvät ihmissuhteet, avoimuus, vertaistuki sekä armollisuus ja realismi itseään kohtaan voivat riittää siihen, että hyväksyy itsensä ja rajansa ja pystyy luovimaan elämässään haasteidensa kanssa. Tilanteen ymmärrys myös koulussa ja työssä on tärkeää, jotta siellä osataan huomioida erityistarpeet. Tärkeintä on muistaa, että jokainen meistä on yksilö, eikä kaikkien tarvitse kulkea samanlaista elämänpolkua.

Jos piirteet ovat kuitenkin niin vahvoja tai häiritseviä, että ne vaikeuttavat huomattavasti opintoja, työelämää, ystävyyssuhteita, parisuhdetta, perhe-elämää, vanhemmuutta, jaksamista tai vaikka taloudenhoitoa, voi olla hyvä keskustella asiasta ammattilaisen kanssa ja hakeutua esimerkiksi neuropsykiatriseen valmennukseen.

Hyvänä ohjenuorana tuen tarpeesta voi pitää ajatusta siitä, että elämä on kaikille haastavaa, mutta pelkkää seuraavaan päivään selviytymistä sen ei pitäisi olla!


Miksi neuropsykiatrinen valmennus voi auttaa sinua?

Neuropsykiatrinen valmennus on suunniteltu tueksi juuri AD(H)D-piirteiden kanssa painiville henkilöille. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina juuri sinulle parhaiten sopivalla tavalla, joustavasti ja tarpeitasi huomioiden.

Valmennuksen toimivuus perustuu mm. siihen, että siinä huomioidaan sinun elämäsi kokonaisuutena. Valmentaja voi auttaa sinua kaikessa, missä toinen ihminen voi olla toiselle tukena: niin kotonasi, kaupassa, virastoissa kuin lääkärillä, niin vapaa-ajalla, työssä kuin ihmissuhteissa, niin raha-asioissa, arjenhallinnassa, tunnetyöskentelyssä kuin siisteydessäkin.

Valmentaja on ammattilainen muutoksen ja motivaation ohjaamisessa. Päätät siis itse valmennuksessa, mihin pystyt ja mihin ryhdyt. Valmentaja valmentaa sinua järjestämään itse elämäsi niin, että se sujuu.

Valmentaja toimii tukenasi auttaen sinua pääsemään tavoitteisiisi ja auttaen sinua ymmärtämään aivojesi toimintaa. Näin saat oman toimintasi ja elämäsi mahdollisimman hyvin hallintaasi.

Kaiken tuen ja kuntoutuksen suurin tavoite ja lähtökohta on kuitenkin aina se, että sinä olet arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin olet, eikä sinun tarvitse muuttua ihmisenä toisenlaiseksi. Saat kehittyä ja vahvistaa taitojasi niiltä osin, kuin itse toivot ja haluat, ei siksi, että ulkopuoliset tahot tai normit niin toivoisivat. Usein ympäristö onkin se, joka kaipaa muutosta, jotta sinä pystyt elämään sinun näköistä elämääsi. Neurodiversiteetti eli erilaisuuden kirjo on arvokas piirre ihmisyydessä, emmekä me kehity ja selviydy ihmiskuntana ilman sitä. Sinä olet siis täydellinen omana itsenäsi! Jos kaipaat tukea (niin kuin jokainen meistä tarvitsee laumaeläimenä), niin se ei kerro heikkoudesta tai virheellisyydestä, vaan siitä, että kaikilla meillä on lahjakkuutemme sekä kirouksemme. <3


Miten valmennukseen on varaa?

Jos olet 16-29-vuotias diagnosoitu neurokirjon nuori, voit saada Kelan ilmaista OmaVäylä nepsy-valmennusta.

Muuhun neuropsykiatriseen valmennukseen ei voi vielä tällä hetkellä saada KELA:lta varsinaista tukea, mutta voit käyttää Kelasta saamaasi eläkettä, hoitotukea ja kuntoutustukea valmennuksen kustannuksiin. Joihinkin näistä tuista voi myös hakea korotusta sillä perusteella, että käy itse kustantamana valmennuksessa ja siitä koituu kuluja.

Ellei sinulla tai perheelläsi ole varaa maksaa valmennusta itse, voit pyytää maksusitoumusta kunnaltasi eli sosiaalitoimesta ja lääkäriltä, joissain kunnissa myös te-toimistosta.


Näin pääset käytännössä valmennukseen:

Ota yhteyttä johonkin lähelläsi toimivaan neuropsykiatriseen valmentajaan ja keskustele tilanteestasi. Sinun kannattaa valita itsellesi sopivan valmentajan hänen pohjakoulutuksensa mukaan, jotta hänen perusosaamisensa vastaa sinun suurimpaan problematiikkaan. Nepparin valmentajana minulla on hyvin laaja osaaminen sosiaalialan korkealla pohjakoulutuksella, joten voin auttaa sinua kaikenlaisten haasteiden kanssa. Huomioin valmennuksissani myös traumat sekä muut psyykkiset kuormat, sillä olen koulutukseltani myös ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Voit myös puhua asiasta sosiaalityöntekijäsi, lääkärisi, kunnan kuntoutus- ja palveluohjaajan tai muun ammattilaisen kanssa.

Nepparin valmennukseen pääsevät kaikki halukkaat, sillä palvelen etänä myös kauempana asuvia. Diagnoosia ei tarvita, vaan pelkkä tuen tarve riittää. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa voidaan edetä aikuisten kanssa myös yksi tapaaminen kerrallaan, eikä sinun tarvitse sitoutua taloudellisesti tietynlaiseen prosessiin.

Voit varata ajan valmennukseen joko sähköpostitse tai tekstaamalla minulle numeroon 040-9349954. =)


Vaikeaa? Ota yhteyttä – autan mielelläni!

Jos kaipaat valmennusta, voit laittaa minulle esimerkiksi sähköpostia ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. =) Muita valmentajia löydät täältä

Jos haluat kartoittaa erilaisia tuen muotoja ja mahdollisuuksia, ota yhteyttä ADHD-liittoon niin he neuvovat sinua eteenpäin. =)

Lähteinä käytetty mm. Käypä hoito - sivustoa sekä Verraton-lehden 3/2020 artikkelia “Hyvin tehty adhd-diagnoosi on kaikkien etu”, Mika Määttä, psykiatrian erikoislääkäri